Acceptance Commitment Therapie

ACT: Acceptance Commitment Therapie. Het is de vierde generatie cognitieve gedragstherapie. Een belangrijk uitgangspunt is dat je niet gericht bent op het weghalen/wegwerken van je probleem. Leren omgaan met je probleem en leren dat sommige dingen bij jou horen maken dat je milder voor jezelf kan zijn en dat er minder energie weglekt.

Een ander belangrijk idee is dat je jezelf vaak kwelt omdat je er strenge regels op na houdt. Door je gedachten niet meer al te serieus te nemen en ze niet als vaststaande feiten te zien ontstaat ee een grotere psychologische flexibiliteit. Hiervoor is een behandelingsmethode ontwikkeld die jou door allerlei opdrachten te laten doen die afgestemd zijn op jou persoonlijke situatie.

Met behulp van een App kan ik jou opdrachten toesturen. Het gaat om schrijfopdrachten, filmpjes, metaforen etc.