Tafelopstelling

Onderzoeken wat jou altijd heeft geholpen om jezelf staande te houden kan je bewuster maken van je kwaliteiten. Wellicht heb je nieuwe vaardigheden nodig om nu verder te kunnen. Door te werken met een tafelopstelling kun je iets meer afstand nemen van je situatie of probleem. Zo komt er ruimte in de manier hoe je over jezelf en jouw situatie denkt.