Persoonsgerichte benadering

Als Psycho Sociaal Therapeut werk ik vanuit de Persoonsgerichte Experiëntiële benadering.

Dit houdt in dat jij als persoon, jouw persoonlijke belevingswereld en je wens tot verandering centraal staat. De begeleiding is dus is primair persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Ik help je emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en te veranderen.

Binnen persoonsgerichte experiëntiële benadering is het uitgangspunt dat jij als mens zelf kan - en in existentiële zin ook moet - kiezen op welke wijze jij je leven vorm geeft. Als therapeut help ik je om emoties en gedachten in samenhang te brengen met je eigen situatie en geschiedenis. Zo leer je jezelf beter kennen, leer je jouw eigen mogelijkheden benutten en je leert om te gaan met beperkingen. Mensen die persoonsgericht worden begeleid spreken vaak van meer gaan 'samenvallen' met zichzelf, van meer authentiek kunnen leven. Dit vergroot jouw mogelijkheden en vermindert je dagelijkse ervaring van stress, problemen en symptomen.